Department of Undergraduate Studies

Faculty of Law

Full Time Faculty
DR. THARANATH (Principal)
DR. BALIKA (Vice-Principal)
MR. MAHESHCHANDRA NAYAK (Head of the Department)
MRS. SHARIKA RAI
MR. SANTHOSHA KUMARA A.
MRS. SHUBHALAKSHMI P.
MR. RAKSHITH B.V.
Dr. ANNAPOORNA SHET
MRS. CHANDRALEKHA V.
MRS. K. VINUTHA
DR. GAGAN K.
MR. RAVINDRA KRISHNA RAJPUT
MS. SUMA SURESH KOGILGERI
MRS. DEEPA SALIAN
Dr. RESHMA
MR. KARTHIK ANAND
SRI UDAYA KUMAR M (Clinical Law Teacher)
Mr. Ashwin
Ms. Nelvita Cleona Noronha
Ms. Chaitra Kumari

 

Visiting Faculty
MRS. VINODA RAI
MRS. SANGHAMITRA ROY
MRS. SUPRIYA M K

Adjunct Faculty
MR. M.V. SHANKAR BHAT
MR. P. RANJAN RAO
MR. P.P. HEGDE
MS. ELIZABETH J. PEREIRA
MR. PREMNATH K.
MR. G.K. PARAMESHWARA JOISA
MR. NANDA KISHORE

Faculty of Humanities

Full Time Faculty
MR. NARESH M (Head of the Department)
MR. SAINATH MALLIGEMADU (On Deputation)
MRS. UJWALA
MR. PUSHPARAJ K.
MR. AMITH S.M.

Visiting Faculty
MRS. SUSAMMA THOMAS
MR. MOHAN KUMAR
MRS. SOWMYA
MRS. NIVEDITHA NAYAK